Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.

Сообщения - Landser

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 ... 524
1
Новости / Re: Новости смежников
« : Вчера в 07:46:51 »

Ера змін
Дата введення в обіг: 14 листопада 2018
Технічні характеристики
Номінал   Метал   Маса дорогоцінного металу в чистоті, г   Категорія якості карбування   Гурт   Тираж, шт.   Фактичний тираж, шт.
5   срібло (Ag 999)   15.55   спеціальний анциркулейтед   гладкий   4000   4000


Серія: Інші монети
Пам`ятна монета, що входить до набору `До 100-річчя Національної академії наук України` присвячені науці - найважливішому чиннику технічного та соціально-культурного прогресу, невід`ємній складовій духовної культури людства, яке вступило в епоху інформації.
Роздрібна ціна, грн: 629


   На аверсі монети `Ера змін` розміщено: ліворуч: рік карбування монети 2018, малий Державний Герб України та написи UKRAINE/УКРАЇНА (вертикально); праворуч - номінал монети П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети в чистоті - Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу); угорі на тлі стилізованих людських силуетів графічно зображено спіраль часу - символ еволюції, розвитку, безперервності руху, життєвої сили, який зустрічається ще з часів трипільської культури, під якою стилізовану композицію - на коричневому тлі (використано тамподрук), заповненому мікросхемами, зображення людського мозку (локальна позолота).
   На реверсі монети розміщено: на тлі мікросхем композицію: на чорному тлі зображено кольоровий давній символ `Інь-Янь` (використано тамподрук), під яким архаїчне колесо - символ сонця, життєвого циклу, оновлення, мінливості, у центрі якого - атом, що символізує досягнення науки і техніки; вертикальні написи: THE ERA OF CHANGES (ліворуч) та ЕРА ЗМІН (праворуч).
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор:  аверс: Демяненко Анатолій  реверс: програмне моделювання:Андріянов Віталій


© Нацiональний банк України


2
Новости / Re: Новости смежников
« : Вчера в 07:46:10 »Ера миру


Дата введення в обіг: 14 листопада 2018
Технічні характеристики
Номінал   Метал   Маса дорогоцінного металу в чистоті, г   Категорія якості карбування   Гурт   Тираж, шт.   Фактичний тираж, шт.
5   срібло (Ag 999)   15.55   спеціальний анциркулейтед   гладкий   4000   4000


Серія: Інші монети
Пам`ятна монета, що входить до набору `До 100-річчя Національної академії наук України`: `Ера миру`, `Ера змін`, `Ера технологій`, `Людина, час, простір` присвячена науці - найважливішому чиннику технічного та соціально-культурного прогресу, невід`ємній складовій духовної культури людства, яке вступило в епоху інформації.
Роздрібна ціна, грн: 629


   На аверсі монети `Ера миру` розміщено: ліворуч - рік карбування монети 2018, малий Державний Герб України та написи UKRAINE/УКРАЇНА (вертикально); праворуч - номінал монети П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети в чистоті - Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу); угорі на дзеркальному тлі в оточенні квітів - книгу як символ пізнання, під якою - композицію, що символізує єднання людини і планети Земля: на червоному тлі, заповненому сріблястими серцями (використано тамподрук), зображено позолочене серце (локальна позолота) з обрисами материків. Композицію підтримують руки, що символізують захист і збереження життя.
   На реверсі монети розміщено: на тлі сердець - композицію: на чорному тлі зображено кольорову оливкову гілочку (використано тамподрук), яку тримає голуб - символ миру та спокою, ліворуч від голуба - графічне зображення `золотого перетину`, який мислителі доби Відродження назвали втіленням `Божественної сутності`; вертикальні написи: THE ERA OF PEACE (ліворуч) та ЕРА МИРУ (праворуч).
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор:  аверс: Демяненко Анатолій  реверс: програмне моделювання:Андріянов Віталій
© Нацiональний банк України

3
Новости / Re: Новости смежников
« : Вчера в 07:45:15 »

Ера технологій


Дата введення в обіг: 14 листопада 2018
Технічні характеристики
Номінал   Метал   Маса дорогоцінного металу в чистоті, г   Категорія якості карбування   Гурт   Тираж, шт.   Фактичний тираж, шт.
5   срібло (Ag 999)   15.55   спеціальний анциркулейтед   гладкий   4000   4000


Серія: Інші монети
Пам`ятна монета, що входять до набору `До 100-річчя Національної академії наук України` присвячена науці - найважливішому чиннику технічного та соціально-культурного прогресу, невід`ємній складовій духовної культури людства, яке вступило в епоху інформації.
Роздрібна ціна, грн: 629


   На аверсі монети `Ера технологій` розміщено: ліворуч: рік карбування монети 2018, малий Державний Герб України та написи UKRAINE/УКРАЇНА (вертикально); праворуч - номінал монети П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети в чистоті - Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу); угорі на дзеркальному тлі стилізованого зображення дерева життя з плодами-яблуками - графічна побудова початкової літери алфавіту `А` як символ пізнання, письма, грамотності, під якою стилізовану композицію, що символізує розвиток високих технологій: на зеленому тлі, заповненому цифрами двійкового коду (використано тамподрук), зображено яблуко (локальна позолота) з відбитком пальця людини.
   На реверсі монети розміщено: на дзеркальному тлі, заповненому цифрами двійкового коду, барельєфне зображення голови людини зі схемою пропорцій обличчя, визначеною Леонардо да Вінчі, угорі - на чорному тлі кольоровий QR-код (використано тамподрук) - двовимірний матричний штрих-код як символ досягнень буквено-цифрового кодування, що використовується в усьому світі; вертикальні написи: THE ERA OF TECHNOLOGIES (ліворуч) та ЕРА ТЕХНОЛОГІЙ (праворуч).
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор:  аверс: Дем`яненко Володимир  реверс: програмне моделювання:Андріянов Віталій


© Нацiональний банк України

4
Новости / Re: Новости смежников
« : Вчера в 07:44:31 »

Людина, час, простір


Дата введення в обіг: 14 листопада 2018
Технічні характеристики
Номінал   Метал   Маса дорогоцінного металу в чистоті, г   Категорія якості карбування   Гурт   Тираж, шт.   Фактичний тираж, шт.
5   срібло (Ag 999)   15.55   спеціальний анциркулейтед   гладкий   4000   4000


Серія: Інші монети
Пам`ятна монета, що входить до набору `До 100-річчя Національної академії наук України` присвячена науці - найважливішому чиннику технічного та соціально-культурного прогресу, невід`ємній складовій духовної культури людства, яке вступило в епоху інформації.
Роздрібна ціна, грн: 629


   На аверсі монети `Людина, час, простір` розміщено: ліворуч: рік карбування монети 2018, малий Державний Герб України та написи UKRAINE/УКРАЇНА (вертикально); праворуч - номінал монети П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети в чистоті - Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу); на тлі стилізованого зображення геліоцентричної системи світу як символу розвитку астрономії та філософії - рівняння Ейнштейна E=mc? (зв`язок між енергією та масою будь-якої речовини), що символізує теорію відносності, під якою на фіолетовому тлі, заповненому зображенням подвійної спіралі - символу генома людини (використано тамподрук), - Вітрувіанська людина з малюнка Леонардо да Вінчі, що символізує `канонічні пропорції` (локальна позолота).
   На реверсі монети розміщено: на тлі стилізованої схеми нуклеїнових кислот - годинник як символ вічності, часу та його швидкоплинності, у центрі якого - дзеркальні силуети чоловіка і жінки, над якими на чорному тлі зображено переплетені кольорові символи жіночої та чоловічої статі (використано тамподрук); вертикальні написи: THE HUMAN o TIME o SPACE (ліворуч) та ЛЮДИНА o ЧАС o ПРОСТІР (праворуч).
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор:  аверс: Атаманчук Володимир  реверс: програмне моделювання:Андріянов Віталій
 
© Нацiональний банк України

5
проекты занявшие 2 и 3 места

6
проект банкноты

7
Документы

8
Новости / Re: Новости смежников
« : Ноябрь 14, 2018, 07:48:42 »
ПРЕСС - РЕЛИЗ №38 О выпуске в обращение коллекционных монет 9 ноября 2018 года г. Алматы Национальный Банк Республики Казахстан 12 ноября 2018 года выпускает в обращение коллекционные монеты «Б?л?ын» из серии монет «Флора и фауна Казахстана» из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и 100 тенге.

9
Чешский Национальный Банк информирует о выпуске памятной банкноты в 100 крон посвящённой столетию чешской кроны.
Банкнота выйдет в обращение 31 января 2019 г.
Тираж 200000 штук.

10
Новости / Re: Новости смежников
« : Ноябрь 13, 2018, 07:44:22 »

08.11.2018 О введении в обращение памятных монет Приднестровского республиканского банка


С 8 ноября 2018 года вводятся в обращение памятные монеты Приднестровского республиканского банка из недрагоценных металлов достоинством 1 рубль «Зелёный дятел» серии «Красная книга Приднестровья. Фауна».


 


Памятные монеты являются денежными знаками Приднестровского республиканского банка, выступают средством обращения и платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики и принимаются по их номинальной стоимости.


Характеристика монеты:


номинал


1 рубль


металл


сталь с никелевым покрытием


диаметр


22,0 мм


масса


4,65 г


гурт


гладкий


тираж


50 000 штук


Описание  монеты:


Аверс монет: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», в нижней части под гербом – «1 РУБЛЬ»; внизу – «2018».


Реверс монеты: в центре – изображение двух дятлов и дерева; вверху – надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЗЕЛЁНЫЙ ДЯТЕЛ – PICUS VIRIDIS».

11
И может ли подлинная купюра пачкать палец, если её потереть?
Мне сказали, что такое возможно, если на купюру попала вода.


Такого быть не должно!


12

Бывший премьер Индии Сингх: просчеты денежной реформы очевидны
Политика
Бывший премьер-министр Индии перечислил сферы, пострадавшие от неудачной реформы в наибольшей степени
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября 2018, 19:47 — REGNUM  Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх обвинил правительство «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в просчетах, допущенных при проведении денежной реформы. По сообщению индийского новостного издания «Сатьяграха», Манмохан Сингх подчеркнул, что экономические шаги Нарендры Моди оказали разрушительное влияние на экономику страны.


Бывший премьер-министр Индии отметил, что при проведении денежной реформы правительство БДП не уделило должное внимание ее экономическим последствиям. Он обозначил некоторые негативные данной реформы, в том числе растущую безработицу среди молодежи, сокращение расходов на инфраструктурные проекты, ослабление позиций небанковских финансовых институтов. Манмохан Сингх подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса, составляющие основу экономики страны, так и не смогли в полной мере отправиться от нанесенного удара.


Правительство во главе с Нарендрой Моди объявило о проведении денежной реформы 8 ноября 2016 года в целях борьбы с коррупцией, подделкой банкнот и отмыванием денег. Одна из главных составляющих реформы заключалась в изъятии из обращения крупных купюр номиналом в 500 и 1000 рупий.


Подробности: https://regnum.ru/news/2516793.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

13
банкноты продаются по цене 30 фунтов.

14

New ?20 banknote issued to commemorative First World War centenary


Wednesday 07 November 2018


The States of Guernsey Treasury is delighted to present a new version of the ?20 note to commemorate 100 years since the end of the First World War (1914 - 1918).


While the overall note design and security features are similar to the 1996 series full circulating note, there are a number of specific changes that have been made to the note to mark this anniversary:


Commemorative text can be found on the top of the front of the note


The serial number has a special prefix of TGW denoting 'The Great War'
There are multiple poppy motifs throughout the front and back of the note:
The security hologram shows a poppy together with the denomination 20
There is a wreath of poppies around the gold seal
On the back of the note there is a prominent multi-coloured image of poppies
The commemorative ?20 note will begin to enter circulation tomorrow [8th November 2018]. A limited issue of 500,000 notes has been commissioned. This is the fourth commemorative banknote to be produced by the States of Guernsey and the first commemorative with changes to both sides of the note. The other banknotes were:


2000 Millennium ?5
2012 Her Majesty's Diamond Jubilee ?20
2013 De La Rue ?1
Uncirculated banknotes can be purchased from the Guernsey Post Office, Envoy House, La Vrangue, St Peter Port GY1 1AA website guernseystamps.com/bank-notes


There are no plans to introduce polymer notes at the present time but this remains under review.

15

Гернси 20 фунтов стерлингов в память о 100-летии со дня окончания Первой мировой войны
Казначейство Гернси  о выпуске в обращение с 8 ноября 201 г памятной банкноты 20 фунтов стерлингов в память
 о 100-летии со дня окончания Первой мировой войны (1914-1918).


Банкноты с серией TG / W.

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 ... 524